Decorative Materials
Scroll to top

Çelik Konstrüksiyon Depo – Antrepo Nedir?

Çelik konstrüksiyon depo, sözlük anlamıyla mal veya eşyaların depolandığı bina anlamına gelir. Depolar üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar, toptancılar, nakliye şirketleri, gümrükler vb. tarafından kullanılmaktadır. Genellikle şehirlerin, kasabaların veya köylerin eteklerinde bulunan sanayi parklarındaki büyük düz yapılardır.

Uluslararası pazarlarda frekansı yüksek rekabetle birlikte işletme tedarik zinciri stratejisi gereğince lojistik yetenekler ve depolama faaliyetleri daha konuşulmaya başlanmıştır. Bu bağlamda deponun tanımı yeniden yapılmaktadır. Yeni tanımlama içerisinde müşteri ihtiyaçlarının tam zamanında karşılanması, operasyonların hızlandırılması ve depolama gereksinimi bir arada değerlendirilmektedir.

Depo, birkaç yıl öncesine kadar, sadece koli, paket ve ürünlerin istiflendiği bir alan olarak düşünülürken, şimdi ise gelinen noktada şirketler için rekabet avantajı sağlamak için yeni bir araç olarak değerlendirilmektedir. Özellikle tedarik zinciri yönetiminin ne olduğunun anlaşılması ve paralelinde lojistiğe gereken önemin verilmesi ile mevcut sistemlerin iyileştirmeleri ve entegre sistem kurma çabaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Lojistik sistemin en önemli maddelerinden biri olan depo bölümleri ise, geçmişteki dar bakış açısından uzaklaşarak, ileriyi şekillendirecek dinamik ve stratejik iş kolları halini almaya başlamıştır.  

Her ne kadar depolama sisteminde hız gerekiyorsa, inşasında da hız bu sektörün en önemli unsurlarından biridir. Klasik betonarme yöntemlerin tarih olmaya başladığı şu günlerde geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen ve yapım hızıyla harikalar yaratan hafif çelik depolar ve antrepolar trend olmaya başlamıştır.

Çelik Konstrüksiyon Depo Yapımının Avantajları

  • Çelik diğer malzemelere göre daha hafiftir.
  • Yüksek mukavemet, dayanıklılık ve elastik yapıya sahiptir. Sahip olduğu özelliklerden dolayı zemin ve deprem bölgelerinde kullanılması çok avantajlı olmaktadır.
  • Sağladığı avantajlardan faydalanmak isteyenlerin çoğalmasından dolayı her geçen gün çeliğe olan talepte artış görülmektedir.
  • Çelik yapı elemanlarının imalat ve montaj süreleri diğer çözümlere oranla çok daha kısadır. Bu sürelerin kısa olmasından dolayı inşaat, proje ve masraflarının en aza indirgendiği görülmektedir.
  • Çelik yapılar ekonomik kazanç ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.

Çelik depolar ve çelik antrepolar kullanım alanlarındaki ihtiyaca ayak uydurabilmek adına hantal yapılarından kurtulup, çelik konstrüksiyon depo ve antrepolara dönüşerek hız çağına ayak uydurmayı başarmıştır. Bu bağlamda da inşaat sektörünün vazgeçilmez oyuncularından  biri olmuştur.

tarihinde yayınlandı.
Önceki Ürün
Sonraki Ürün